Etter to ulykker på kort tid og en rekke klager fra naboene dukket politiet opp

– Vi håper dette har en preventiv effekt.