Semitraileren kjørte av riksveg 3 og rett til skogs. Enn så lenge står den bom fast i djupsnøen

Semitraileren som kjørte av riksveg 3 mandag morgen, står ute i skogen og venter på berging.