Trafikkulykke på Rv2

KONGSVINGER: En bil har kjørt av veien og gått rundt på Rv2 ved Sigernessjøen.