Vegvesenets fem vegtrafikksentraler – i Oslo, Porsgrunn, Bergen, Trondheim og Mosjøen - vil ved hjelp av kameraer, tellepunkter og rapporter sørge for aktuell informasjon over hele vårt langstrakte land.

For å sikre raskest mulig distribusjon av trafikkinformasjon og –meldinger tar Vegvesenet i bruk en rekke kanaler.

• Den interaktive karttjenesten Vegvesen Trafikk (www.vegvesen.no/trafikk) gir den beste oversikten over hendelser, veimeldinger, trafikkflyt og vær- og førehold

• Reisende kan ringe telefon 175. I hektiske perioder blir de viktigste meldingen lest inn på telefonsvarer

• Vegtrafikksentralene har samarbeid med de største radiokanalene.

• Alle fem sentralene har egne Twitter-kontoer for løpende deling av trafikkinformasjon

• Vei- og trafikkmeldinger på NRK Tekst-TV (side 700)

- Dette gjør at vi får riktig og oppdatert informasjon ut til trafikantene så fort som mulig. Slik får bilister beskjed om kødannelser, hindringer og anbefalte omkjøringsveier, sier Therese Thowsen i Statens vegvesen.

- Trafikantene må bidra til en sikker og smidig trafikkavvikling. Værforholdene rundt jul og nyttår kan endre seg raskt både i fjellet og lavlandet. Det betyr at trafikantene må være forberedt og utrustet for vanskelige kjøreforhold, sier Thowsen.

Ved å holde køen bidrar trafikantene til positiv avvikling av juletrafikken.

Forbikjøringer kan skape farlige situasjoner som igjen fører til oppbremsinger som forsterker kødannelser.