Når 2022 ebber ut og vi går inn i 2023 vil himmelen bli opplyst av noe mindre fyrverkeri enn det vi har vært vant til. Ikke bare fordi Byen Vår dropper felles oppskytning i Kongsvinger i år, men også fordi folk flest strammer inn pengebruken.

I en landsomfattende spørreundersøkelse YouGov har gjennomført for forsikringsselskapet If, svarer 13 prosent at de i år bruker mindre enn de pleier på fyrverkeri. 16 prosent av de drøyt 1000 spurte sier de vil bruke like mye som før, mens tre prosent akter å øke «rakett-budsjettet».

Resten av oss – 68 prosent – kjøper ikke fyrverkeri i det hele tatt. Vi nøyer oss med å se på.

Nyttårsaften er for mange en anledning til å reflektere over året som er gått, og fundere på hva som venter i det nye. Vi for vår del ser blant annet for oss en avklaring på om det faktisk blir bygget hotell langs Storgata i Kongsvinger, og at E16-utbyggingen skrinlegges. Vi klarer ikke lenger å se noen mulighet for at det interkommunale plansamarbeidet skal resultere i et veiforslag som lar seg realisere. Videre ser vi fram til å se et nytt kontor- og forretningsbygg reise seg ved Kongsvinger jernbanestasjon, noe som vil bidra til å revitalisere hele bydelen. Statistisk sentralbyrå blir største leietaker, og byggestart kan bli allerede til sommeren. Innlandet Science Park ved siden av dagens høyskolebygg vil reise seg i løpet av det kommende året, og skal stå klart til bruk våren 2024. Den nye brannstasjonen i Kongsvinger blir ferdig. Vi går spennende tider i møte.

Samtidig er det jo ingen tvil om at året som kommer også blir utfordrende. Spørsmålet er vel strengt tatt bare hvor krevende det blir. Vi må forvente oss høye strømpriser gjennom hele vinteren, rentenivået vil nok ligge på dagens nivå eller høyere og det er neppe noen grunn til å tro at mat og andre husholdningsvarer blir billigere igjen. 2023 kommer til å tære på lommeboka. I tillegg rokker krigen i Ukraina ved tryggheten i hele Europa.

Utgangspunktet er kanskje ikke det beste, men vi velger likevel å håpe og tro at det nye året skal bringe med seg en overvekt av gode nyheter – både lokalt og globalt.

Godt nytt år!