– Nei da, etaten er blitt styrket

UENIG: Statssekretær Jørgen Næsje i Finansdepartementet er ikke enig med tollerforeningen.FOTO: FINANSDEPARTEMENTET

UENIG: Statssekretær Jørgen Næsje i Finansdepartementet er ikke enig med tollerforeningen.FOTO: FINANSDEPARTEMENTET

Artikkelen er over 3 år gammel

OSLO: – Grensekontrollen er styrket. Tolletaten har fått økt budsjettrammene tilsvarende 123 årsverk.

DEL

– En styrking betyr likevel ikke at etaten ikke trenger å omstille og modernisere virksomheten. At vi styrker enkelte områder kan ikke bety at all annen drift skal fryses slik den var før styrkingen. Stortinget har blant annet i statsbudsjettet de siste årene forutsatt at alle offentlige virksomheter gjør tiltak for å drive mer effektivt, gjennom avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen. Jeg er kjent med at Tolletaten i 2017-budsjettet har gjennomført interne omdisponeringer av budsjettrammene for å sikre gjennomføringen av høyst nødvendig moderniseringsarbeid, blant annet til digitalisering og utnyttelse av mer moderne teknologi i grensekontrollen. Dette arbeidet har tidligere vært underprioritert i etaten, skriver Statssekretær Jørgen Næsje i Finansdepartementet.

Statssekretæren mener styrkingen på 123 årsverk er i tråd med etatens egne prioriteringer.

– Det er etaten selv som sitter på kunnskapen om de utfordringer man står overfor og hvor ressursene best kan benyttes. Jeg mener en slik håndtering er den beste måten å sikre at vi får en best mulig utnyttelse av de ressursene etaten er tilført, skriver Næsje.

Artikkeltags