Frp-nestleder Sylvi Listhaug og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum klapper i hendene. Andre partier fortviler. Brukere av narkotika skal fortsatt straffes.

Regjeringen la fram sin rusreform 19. februar. Den bygger langt på vei på rusreformutvalgets forslag. Narkotika skal fortsatt være forbudt, men besittelse av mindre mengder til eget bruk vil ikke lenger være straffbart, dersom reformen vedtas i Stortinget. Noe som altså neppe skjer.

Ap vil ikke være med på den generelle avkriminaliseringen som ligger i regjeringens forslag. Dette ble bestemt på Arbeiderpartiets landsmøte fredag. Ap-leder Jonas Gahr Støre begrunnet standpunktet med solidaritet overfor unge som ikke skal begynne med narkotika. Ap er redd avkriminalisering av bruk vil føre til at folk tror narkotika er lovlig, slik at flere vil prøve det. Ap vil fjerne straff kun for tungt rusavhengige.

Det betyr i så fall at noe som er straffefritt for noen (tungt rusavhengige) blir straffbart for andre (ikke tungt rusavhengige). Tidligere riksadvokat, Tor-Aksel Busch, mener ifølge Klassekampen at en slik forskjellsbehandling er juridisk holdbar. Dagens riksadvokat, Jørn Maurud, er mer skeptisk, da en slik løsning bryter med likhetsprinsippet i Grunnloven.

Reformen skal behandles i Stortinget før sommeren. Ap holder døra åpen for et kompromiss, basert på Arbeiderpartiets landsmøtevedtak.

Grunntanken med rusreformen er å avkriminalisere bruk, og møte folk med et hjelpetiltak i stedet for straff. Reformen er en erkjennelse av at vi ikke har truffet blink med den narkotikapolitikken vi fører i dag. Ifølge Helsedirektoratet har Norge blant de høyest registrerte forekomstene av narkotikautløste dødsfall per innbygger i Europa. Gjennomsnittlig dør 260 mennesker av overdose her i landet hvert år.

Det er på tide å tenke nytt. Det skjer neppe nå. Dessverre.