– Lokaltogtrafikken mellom Oslo og Kongsvinger skal ikke påvirkes av at tilbudet eventuelt utvides til Karlstad, er meldingen fra statssekretær Amund Drønen Ringdal i Samferdselsdepartementet.

Han forsikrer også at Kongsvinger fortsatt skal være stoppested for ekspresstoget mellom Oslo og Stockholm, noe som er tydelig slått fast i den gjeldende trafikkavtalen med Sveriges Järnveger (SJ) om denne ruten.

– Det er uansett positivt at togtilbudet mellom Norge og Sverige styrkes, ikke minst for arbeidspendlere mellom de to landene, sier statssekretæren, og legger til at departementet ikke er avtalepart for togdriften mellom Kongsvinger og Karlstad.

Togstopp på Skotterud

Akkurat det får fylkesråd for samferdsel i Hedmark, Anne Karin Torp Adolfsen (Ap), til å forundres.

– Nå er det ikke lenge siden staten faktisk sa ja til å ta over ansvaret for den regionale grensetrafikken med tog. Det er både synd og rart at departementet ikke vil ta større ansvar for denne viktige jernbaneruten.

Hun vil ta et initiativ for å undersøke om det er mulig å få regiontogene mellom Norge og Sverige, som skal ha avganger annenhver time, til å stanse på Skotterud. Det har vært et brennende lokalt ønske i flere år.

– I første omgang må vi avklare om det trengs nye tiltak for å muliggjøre at det kan bli togstopp i Eidskog igjen for første gang på flere år. Jeg oppfatter det slik at Jernbaneverket har sagt at stasjonen tilfredsstiller gjeldende krav, men det må vi sjekke nærmere, sier Torp Adolfsen.