Formålet er å hindre at barn og unge begynner å røyke eller snuse.

– Vi vet at unge blir påvirket av utseendet på tobakkspakningene. Det er ingen som ønsker at barn og unge skal begynne med tobakk. Med reklamefrie pakninger setter vi en stopper for markedsføringen rettet mot de yngste blant oss, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

Reguleringen innebærer at tobakkspakningene skal ha mørkegrønn farge og lik utforming. Skriften som angir merke og variant, skal standardiseres.

Produsentens logo og designelementer som farger og symboler skal ikke benyttes, verken på pakninger eller produkter.

Detaljerte forskriftsregler vil bli fastsatt før sommeren. Det vil komme unntak for enkelte produktgrupper som sigarer og pipetobakk.

Tobakksindustrien vil i en overgangsperiode få mulighet til å selge ut varelagrene og legge om produksjonen.

Standardiserte tobakkspakninger er allerede innført i Australia, England og Frankrike, og er på trappene i flere andre land.

Fra 1. juli vil det også være forbudt å bruke e-sigaretter på steder der det i dag er røykeforbud.