Tilsynet avdekket lovbrudd

ÅSNES: Tilsynet avdekket lovbrudd ved skolehelsetjenesten. Dette innebærer stor risiko for svikt i tjenesten.