Tiendeklassingene i Kongsvinger og Eidskog er invitert til yrkesmesse i Tråstadhallen ved KUSK tirsdag 24., mens tiendeklassingene i Sør- og Nord-Odal allerede kommende torsdag kveld i Skarnes videregående skole får muligheten til å få vite mer om utdannings- og yrkesmuligheter.

Over 30 utstillere er representert under yrkesmessa på Skarnes videregående skole, og dessuten blir det oppvisning med Stunt-skolen (International Stunt Academy) på Slåstad.

– Grunnet pandemien har vi ikke kunnet invitere til en slik fysisk samling med yrkesmesse på flere år, og det har vært et stort savn. Selv om mange ungdomsskoleelever allerede har gjort seg opp en mening om hvor de vil videre, er det mange som fortsatt er usikre – og noen av de «sikre» kommer trolig til å ombestemme seg, fastslår rådgiver Kari-Mette Moen ved Kongsvinger ungdomsskole (KUSK).

Hun mener en yrkesmesse er en strålende mulighet for både elever og foresatte til å skaffe seg informasjonen de trenger.

– De unge skal ta et av de viktigste valgene for sitt eget liv, og da er det fint om foresatte også er til stede for å støtte dem. De kjenner sine egne barn godt, men samtidig må foreldregenerasjonen være bevisste på at svært mye har forandret seg i samfunnet siden de selv gjorde tilsvarende valg.

Flere ombestemte seg

Sammen med rektor Jørgen Bo Gundersen og teamleder for tiende trinn, Simen Forfot, er hun ikke i tvil om at yrkesmessa har en svært viktig funksjon, og bør være et fast tilbud for tiendeklassinger. I tillegg til flere yrkesvalg er det også lettere å få oversikt over ulike kombinasjonsmuligheter som finnes på en slik seanse.

– Hvordan merket dere savnet av yrkesmesse under pandemien?

– Blant annet ved at det var flere elever enn vanlig som gjorde om valgene sine like før eller like etter skolestart på videregående. De hadde tatt et valg uten å ha et bredt nok grunnlag, og muligens latt seg påvirke litt for mye av andre. Konsekvensen ble at de var ekstra usikre på sitt eget utdanningsvalg, og gjorde en ny vurdering.

Forberedelser til yrkeslivet

På ungdomsskolen er faktisk «utdanningsvalg» et eget fag. I tillegg har elevene en dag med jobbskygging – gjerne med en slektning eller bekjent – i 8. klasse, og året etter må de ut i praksisuke (PRYO) på en arbeidsplass.

I 10. klasse fortsetter den praktiske utprøvingen ved at avgangselevene for to skoledager ute på videregående skoler, for ved selvsyn å oppleve litt av hva ulike fagtilbud inneholder.

– En yrkesmesse er viktig for å vise ungdom det brede spekteret av utdanninger og arbeidsliv i en felles setting – og håpet er at elevene blir bedre i stand til å finne ut hva de faktisk vil og egner seg til. Tilbakemeldingene etter tidligere yrkesmesser har vært veldig positive. Jeg husker fra forrige gang ei jente som hadde bestemt seg for å søke på restaurant- og matfag, men etter å ha fått ny informasjon på yrkesmessa valgte hun heller å satse på helsefag – og var svært tilfreds med at det passet henne bedre, forteller Kari-Mette Moen.

Vil vise mangfoldet

Vinger Rotary er arrangør av yrkesmessa i Kongsvinger, som gjennomføres i den nye gymsalen ved KUSK. Også yrkesmessa på Skarnes denne uka er et lokalt Rotary-tiltak.

Dagny Sjaatil forklarer Rotarys engasjement slik:

– Rotary er en internasjonal organisasjon som baserer sin virksomhet på å ha medlemmer fra ulike yrkesgrupper for å ha mangfold i organisasjonen. Det er viktig for oss å presentere så mye som mulig av mangfoldet i yrkeslivet for å gi den oppvoksende generasjon et godt grunnlag ved valg av yrke. Derfor legger vi også ned såpass mye frivillig innsats for å skape en nyttig yrkesmesse, forklarer hun.

For elevene er oppmøte på yrkesmessa obligatorisk, og de oppfordres også til å ta med seg en foresatt.

– Interessen for å stille på stands og informere de unge under yrkesmessa er stor. Det er helt tydelig at både arbeidsgivere og utdanningsinstitusjoner synes dette er en glimrende mulighet til å markedsføre seg, legger hun til.

BAKGRUNN

Disse er representert på yrkesmessa i Kongsvinger tirsdag 24. januar:

Utdanningsinstitusjoner: Øvrebyen videregående skole, Sentrum videregående skole, Solør videregående skole, Norges Toppidrettsgymnas (NTG), Jønsberg videregående skole, Skarnes videregående skole, Kalnes videregående skole (fiskerilinje), Stjärnskolans gymnasium i Torsby, Høgskolesenteret i Kongsvinger.

Bransjer/bedrifter/virksomheter: Bilia, Forsvaret, Glåmdal Brann og Redning (GBI), Politiet, Statistisk Sentralbyrå (SSB), Ahus Kongsvinger sykehus, Kongsvinger kommune, Hydro Extrusion Norway (Magnor), Schutz Nordic, Glommen og Mjøsen Skog, Bilbransjens opplæringskontor, Traktorbransjens opplæringskontor, Vinger Rotaryklubb, Nordbohus, Ø. M. Fjeld, arbeidsmarkedsbedriftene Atico Solør, Ny Vekst og Kompetanse samt Våler vekst, Maarud, Mapei, Sparebankl 1 Østlandet, Specsavers, Vinger og Glåmdal trykkeri, Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet (OKIO), Kriminalomsorgen Innlandet avdeling Kongsvinger fengsel og Eskoleia.

Organisasjoner: Fagforbundet, Fellesforbundet.