Tidligere Brann-profil aktuell for KIL

Har gått kontraktsløs de siste seks månedene.