Gå til sidens hovedinnhold

Nei, du kommer ikke til å få 9-sifret telefonnummer

Artikkelen er over 4 år gammel

Unison slakt av overgang til 9-sifrede nummer.

I fjor sendte Nkom, tidligere Post- og teletilsynet, ut en bekymringsmelding til norske telekomselskaper: Det er «bare» igjen 3,75 millioner ledige mobiltelefonnummer, er det på tide å endre alle norske mobilnummer fra 8 til 9 sifre?

Side3 har nå fått innsyn til alle høringssvarene ikke har vært offentlige, og de viser en unison slakt av bekymringen fra Nkom.

Ser ikke noe behov

- Telia deler ikke Nkoms bekymring. Det norske mobilmarkedet er et mettet marked med liten nettotilvekst på tale. Samtidig har man tilgang på tilnærmet ubegrensede nummerressurser for M2M [maskin-til-maskin], IoT [Internet of Things], mobilt bredbånd og andre applikasjoner der nummeret ikke «synes» (12-sifrede nummer), skriver Telia i sitt høringssvar.

De får full støtte av Telenor:

- Tatt i betraktning det svært modne mobilmarkedet i Norge, mener Telenor det ikke kan forventes noen stor økning totalt sett i behovet for mobilnummer til personkommunikasjon. Telenor mener derfor [telefonnumre] vil kunne beholdes som en 8-sifret nummerserie i overskuelig fremtid, skriver Telenor og legger til at konsekvensene vil være langt mer omfattende enn man umiddelbart kan tro og at kostnadene kan bli store.

- Kostnadene vil være høye og vil berøre sluttkunder, teleoperatører og utstyrsleverandører, understreker Telenor.

Så langt frem at de ikke vil vurdere konsekvensene

Telia skriver i sitt svar at de anser det som så lite sannsynlig at 9 sifre vil være nødvendig, at de ikke har ønsket å bruke tid på å kartlegge konsekvensene.

- Skulle det noen gang bli behov for det, vil formodentlig rammebetingelsene være fullstendig endret, slik at undersøkelser som gjøres i dag ikke vil være avgjørende, skrier Telia.

- TDC vil innledningsvis stille spørsmål ved om det er behov for flere mobilnummer i et 10-årsperspektiv enn de som er ledige i dag eller kan gjøres ledig. Det vises her til at det fortsatt er rundt 3,75 millioner ledige nummer og at det i åtteårsperioden mellom 2008 og i dag er blitt tildelt ca 1,6 millioner nye nummer, skriver TDC i sitt høringssvar.

Et betydelig antall nye nummer kan frigjøres

Tilbakemeldingene fra alle de tunge teleoperatørene i Norge er helt samkjørte, og samtlige mener at en overgang til 9-sifrede nummer ikke er nødvendig.

Samtidig foreslår alle at Nkom skal frigi en god del nummer som i dag ikke kan tas ibruk til mobil. Blant annet er alle nummer som begynner på 42x og 49x er i dag sperret for å kunne forenkle en overgang til 9-sifrede nummer for en del fasttelefon-nummer.

- Disse ble blokkert på bakgrunn av rapporten fra 1999 for eventuell overgang til 9-sifret. Telia mener at forutsetningene som ble lagt til grunn den gang nå er totalt endret, slik at det ikke lenger er grunnlag for å blokkere disse 4,01 millioner numrene.

Telenor på sin side ønsker bare å frigjøre halvparten.

- En inkludering av de blokkerte numrene resulterer i ledige ressurser per i dag på til sammen 7,75 millioner nummer, mens om lag 12, 25 millioner nummer per i dag er tildelt tilbyderne. Dette i et mettet marked for mobil tale, skriver Telia.

Overgangen kommer ikke til å skje

Senioringeniør Hege Johnson ved Nkom sier til Side3 at Nkom nå følger alle de sporene som gjør at det ikke vil være nødvendig å bytte, blant annet å resirkulere nummer på en bedre måte enn i dag.

- Ved å sørge for en god nasjonal ressursforvaltning arbeider Nkom for at en slik overgang ikke skal være nødvendig, heller ikke på lengre sikt. Nkom vil følge med på utviklingen i markedet og vurdere eventuelle tiltak for å legge til rette for tjenester og samtidig ivareta relevante hensyn i regelverket.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.