Tatt for ruskjøring for tredje gang - mistet førerretten for alltid

Fremstod sløv og hadde rødsprengte øyne da han ble stoppet av politiet.