Tar truslene på største alvor

– Det som kanskje starter som en spøk, får alvorlige konsekvenser.