– Skolen tar denne saken på største alvor, og beklager at elevene har blitt utsatt for krenkende handlinger når de har vært på skolen, skrev rektor Kathrine Berg i et informasjonsskriv til flere foresatte i sommer.

I våres ble Statsforvalteren i Oslo og Viken varslet av foresatte ved Bingsfoss ungdomsskole om at deres barn ble utsatt for krenkelser på skolen.

Skolen ble varslet og undersøkte saken.

– Skolen har blitt gjort oppmerksom på at det er en pågående trend blant noen av våre ungdommer å bjeffe til andre ungdommer. Trenden har oppstått på TikTok, og den kan være vanskelig for oss voksne å forstå. Noen elever har blitt utsatt for gjentakende bjeffing fra elever fra flere trinn, og opplever dette som krenkende, forklarer rektor i et informasjonsskriv til skolens foresatte.

Skolesjefen i Lillestrøm kommune forteller til Romerikes Blad (RB) at problematikken eskalerte i ukene før sommerferien, men hun kan ikke se bort ifra at det kan ha pågått lenger enn det.

– Vi vet at flere elever er involvert. Minst fem saker er meldt til Statsforvalteren, men vi kan ikke se bort ifra at dette preger ungdomsmiljøet mer, sier Kirsti Aandstad Hettasch.

«Lea» (17) gruer seg til sommerferien er slutt: – Kjenner at jeg ikke vil på skolen

– Svært alvorlig

I slutten av juni var både rektor og skolesjefen i et møte med Statsforvalteren.

I ettertid har de lagt frem en plan for oppfølging av skolemiljøet ved skolen, som har omtrent 400 elever.

– Det er alvorlig når ungdom opplever å bli krenket på skolen. Det skal ikke skje. Derfor ble et omfattende arbeid satt i gang før ferien, og dette vil pågå for fullt når elevene er tilbake på skolen. Denne saken har høy prioritet, sier skolesjefen.

– Elever på skolen opplever at de har blitt krenket både på og utenfor skolen av skolekamerater og jevnaldrende. Det er slik vi har forstått det ulike ting som har skjedd over tid, men det er også noen helt konkrete episoder hvor det er snakk om bjeffe-handlinger i friminutt og på fritiden.

Skolesjefen bekrefter at det er snakk om bjeffing, slik hunder gjør:

– Dette er, slik vi har forstått det, et TikTok-fenomen. Selv om dette kan oppfattes som uforståelig for voksne, er det åpenbart at ungdommene opplever dette som svært krenkende. Det tar vi selvfølgelig på alvor, fordi man skal ikke oppleve å bli krenket på denne måten.

Mange på saken

Det er satt i gang et stort apparat, med både skolen og det kommunale støtteapparatet, til å håndtere skolemiljøet ved ungdomsskolen i Sørumsand.

– Denne saken er kompleks, med flere involverte elever på tvers av trinn. Så vi ser alvorlig på saken og bruker hele virkemiddelapparatet vårt for å støtte skolen i det arbeidet de gjør og for å sikre at vi får gjort en god jobb, sier skolesjef Hettasch.

Hun er tydelig på at kommunen er opptatt av å håndtere saken på en god måte.

Barnehagen ber om hjelp: Mistenker at det selges og brukes narkotika der

I tillegg til oppfølgingsplanen ved ungdomsskolen, har kommunen sett det nødvendig å ha møter med rektorene ved barneskolene som sender elever til Bingsfoss når de skal starte på ungdomsskolen.

– Der vil agendaen være skolenes arbeid med holdningsskapende arbeid.

– Snakk om oppførsel

FAU-leder Lene Marie Mørch forteller at de ble gjort oppmerksom på saken av foreldre.

– Det er veldig trist og uheldig for de elevene som blir krenket. Alle fortjener et trygt og godt skolemiljø, noe vi vil gjøre det vi kan for å bidra til sammen med skolen.

I juli ble alle foresatte informert om saken. Foresatte ble da bedt om å snakke med barna sine:

– Skolen har en plan for hvordan vi skal jobbe med dette og det sosiale samspillet ungdommene imellom når elevene er tilbake på skolen, men vi ber dere foresatte om å ta en ekstra samtale med ungdommen deres om hvordan de oppfører seg mot hverandre når de er sammen på fritiden i sommer, skrev rektor.

Aleksei (20) kom til Norge for fire år siden – gikk ut med seksere i alle fag: – Det var forventet

Statsforvalteren i Oslo og Viken, som ifølge kommunen mottok flere varsler, sier at de ikke kan kommentere enkeltsaker:

– Statsforvalteren behandler de klagene vi får fra foreldre. Vi kan verken bekrefte eller avkrefte at vi har saker på Bingsfoss, sier Kjersti Botnan Larsen, seksjonssjef for barnehage- og utdanningsavdelingen.

Endringer i august: Gratis SFO for førsteklassinger og brillestøtte for barn