Ordførerkandidaten for Venstre i Åsnes mener at kommunen kan ha fordel av å bistå i en ekstrem situasjon.

– I det minste bør vi ønske de som vi er blitt anbefalt å ta imot velkommen. I tillegg bør vi jobbe aktivt med å legge til rette for å ta imot flere. Det er en ekstraordinær situasjon når antallet flyktninger i verden aldri har vært så høyt. I motsetning til betingelsen som flertallet i kommunestyret har satt om at staten må ta alle kostnader, mener Åsnes Venstre at situasjonen er så prekær at vi må ta deler av dette på egen regning, sier Botten Pedersen.

Venstre oppfordrer til en kraftig dugnadsinnsats:

– At vi som innbyggere i kommunen samles om å ta imot flyktninger og bistå med bosettingen så godt vi kan alle sammen. Vi har både plass og ressurser til å hjelpe. I tillegg vil dette føre til flere arbeidsplasser, høyere innbyggertall og på lengre sikt at befolkning i Åsnes kommune vil bli langt rikere kulturelt og sosialt sett når mange av flyktningene er godt integrert.

Heidi Jørgensen i SV mener det er opplagt at kommunen må ta imot flere syriske flyktninger: – Det handler om medmenneskelighet.