Gå til sidens hovedinnhold

Frykter flyktninger truer velferden

Artikkelen er over 6 år gammel

ÅSNES: Han sier nei til flere flyktninger, men synes det er bra at mottak som Hovelsåsen gir ringvirkninger. Der eier han halvparten.

Per Roar Bredvold mener det er riktig av Frp i Åsnes å si nei til å ta imot flere flyktninger. Fordi kommunen ikke har kapasitet til å integrere dem.

– Blir du ikke berørt av krisen i Syria?

– Selvfølgelig! Jeg er et vanlig menneske som synes dette er fælt. Men jeg støtter Siv Jensen når hun sier at vi ikke kan ta imot flere enn de 2120 kvoteflyktningene vi allerede har sagt ja til. At det er bedre å hjelpe i deres nærområde enn å ta imot ytterligere 8000 over tre år, slik som vedtatt. Vi har ikke apparat til å ta imot flere – uten å sette vår egen velferd i fare.

Frp er villige til å bruke mye penger på dette. Og vi har stor tro på at FN skal greie å rydde opp. En må ta det onde ved rota og stoppe krigen. Så lenge det er krig, vil noen rammes, og vi kan ikke ta imot alle.

– Flyktningene sier at det er for «trangt» i dette området?

– Inntil konflikten er løst, må vi bygge opp samfunn hvor disse menneskene kan leve. Jeg har stor tiltro til FN og til de vestlige landene om at vi kan stille med penger, folk og materiell.

– Vi har ikke plass for flere?

– Det sitter allerede 5200 i statlige mottak i Norge som venter på å bli bosatt. Jeg er klar over at mange kommuner har sagt ja til å bosette flere, men mange har satt betingelser om at det må følge penger med. Åsnes har også stilt dette kravet, mens vi stemte imot at vi skal ta imot flere. Vi har ikke apparat til å ta imot dem.

– Hva med litt raushet?

– Det må skje på en riktig måte. Vi kan ikke ta imot noen få av den store flokken. Raushet er å bevilge penger til å hjelpe og støtte FNs muligheter til å fjerne uvennskapet. Ellers vil dette fortsette i all framtid. Flytter vi så mange vestover, er Frp redd for at vi ødelegger velferdssamfunnet. Vi ser med uro på hva som skjer i Sverige og Tyskland. Svenskene tar imot alle som kommer – nesten 100.000. Når alle skal integreres, går det på bekostning av innbyggerne.

– Vårt distrikt forgubbes?

– Vi kan ikke ta imot flere enn vi greier å integrere. De trenger språkopplæring, skoleplasser, et sted å bo og arbeid å gå til.

– Åsnes har synkende elevtall og tomme boliger?

– Selv om det følger statlige midler med, er det ikke nok, om vi ikke har servicetilbud som trengs. Det er ikke bare å plassere dem rundt i grendene. Dessuten sitter det mange og venter på bosetting som vil føle det urettferdig at andre går foran dem.

– Du eier selv Hovelsåsen og har leieinntekter på flyktningmottaket der?

– Jeg eier bare endel av anlegget, sammen med Tom Arne Tøraasen. Det er han som tar seg av utleiedelen.

– Men det skaper inntekter og næringsvirksomhet?

– Ja, det er bra at det skaper ringvirkninger.

– Er flyktningdebatten en god sak for Frp i valgkampen?

– Ja, på mange steder er den det. Mange har synspunkter på dette, og mange steder kommer dette nært folk som bor i kommunen.

Kommentarer til denne saken