Leser i Glåmdalen at kommuneoverlegen i Kongsvinger oppfordrer folk til fysisk aktivitet og trekker frem den landsomfattende kampanjen «Sykle-til-jobben»-aksjonen.

Dette minner meg om at i 2018 ble det slått et slag for å fremme «sykkelbyen Kongsvinger» og få flere til å sykle. Kommunen gikk til anskaffelse av 10 el-sykler for 300.000 kr, halvparten av dette var såkalte «klimasats- penger» fra Miljødedirektoratet. El-syklene skulle benyttes av 10 kommuneansatte som hadde sagt seg villig til å delta i et prosjekt på 1 års varighet hvor de skulle rapportere sine erfaringer underveis og det hele skulle evalueres når prøveperioden var over.

Ifølge prosjektleder skulle andre få disponer syklene når denne prøveperioden var over, og at det godt kunne tenkes at innbyggere ville bi invitert til å bli med.

Det kunne være interessant om noen kunne redegjøre for prosjektet og hva som kom frem i evalueringen. Likeså om syklene fortsatt er i bruk og om innbyggere har blitt involvert i bruken av disse.

El-sykkel kan for mange være en stor investering, det kunne derfor kanskje vært en ide om man kunne fått til en låneordning slik at man kunne få testet løsningen før man går til anskaffelse.