Intersport-eier Gresvig må betale en tvangsmulkt på 400.000 kroner for ulovlig markedsføring av elsykler. Kjeden opplyste ikke om førpriser i en kampanje.

I all markedsføring for salg skal det opplyses om den tidligere prisen på varen. For at førprisen skal være reell, må varen ha blitt solgt for den oppgitte prisen i en viss periode før salget startet, understreker Forbrukerombudet – som omtaler manglende førpris et generelt problem i sportsbransjen.

– "Salg" er et triggerord med sterk appell til forbrukerne. For at kundene skal kunne være sikre på at en rabatt er en rabatt, må førprisen komme tydelig fram i reklamen, sier forbrukerombud Elisabeth Lier Haugseth.

Sykkel-kampanjen til Intersport Oslo sentrum er et brudd på et forbudsvedtak fra 2012, og Gresvig må derfor betale en tvangsmulkt på 400.000 kroner.

Overfor E24 beklager administrerende direktør Pål Rasmussen det han mener er en formalia-feil. Samtidig reagerer han på straffen.

– Når hele sportsbransjen har et bransjeproblem med brudd på markedsføringsloven, opplever vi denne reaksjonen som veldig streng. Det er uheldig at en forseelse fra én butikk kan utløse tvangsmulkt på 400.000 kroner, sier Rasmussen.

Vedtaket om tvangsmulkt kan klages inn for Markedsrådet innen tre uker.