Pasientombudet holder oppsikt med sykehus i krise

Artikkelen er over 2 år gammel

Pasient- og brukerombud Tom Østhagen ber pasienter og pårørende melde fra hvis de opplever at sykehustilbudet ikke holder mål som følge av de vedtatte innsparingene i Sykehuset Innlandet.