Fastlege i Solør: – Sykmeldinger og sykefravær er smittsomt. Vi må komme epidemien til livs

Av

– Sykmeldinger er smittsomt, denne epidemien må vi gjøre noe med, sier fastlege Bo Brendstrup i Våler. Han konstaterer at pasienter kommer for å sykmelde seg når hverdagen blir for slitsom.