Det koster å bygge vei. Ja, det koster faktisk en anselig mengde millioner selv om planene aldri omsettes i faktisk veibygging også. 160 millioner kroner har Nye Veien brukt på å utrede de mange alternative løsninger for en motorvei mellom Kongsvinger og E6. Og fortsatt er de ikke ferdige. Det føles faktisk som om vi er et godt stykke unna en løsning som både er politisk spiselig lokalt, og samtidig gir den samfunnsøkonomiske verdien som Nye Veier prioriterer sine prosjekter etter.

Det var avisa Raumnes som først kunne fortelle at Nye Veier har brukt 160 millioner kroner på E16-planlegging siden de fikk oppdraget av Stortinget for tre år siden. Også Glåmdalen omtalte dette.

«Det er et omfattende arbeid som er lagt ned. Det koster å planlegge», sier prosjektleder Solfrid Førland i Nye Veier til Raumnes.

Og det må vi jammen gi henne rett i. For dette har vært et betydelig stykke utredningsarbeid, med et interkommunalt planstyre der interessene har vært mildt sagt motstridende. Selv på oppløpssiden ble Nye Veier pålagt å utrede nok et alternativ, en slags kombinasjonsløsning av allerede utredede korridorer, som på papiret nok er politisk spiselig, men som Nye Veier må bruke ytterligere noen millioner på for å finne ut om også er økonomisk forsvarlig.

I mellomtida er store samferdselsprosjekter blinket ut som salderingspost når økte kostnader til forsvar og flyktninger skal dekkes inn. Selv den normalt så optimistiske stortingsrepresentanten og E16-forkjemperen Tor André Johnsen (Frp) begynner å miste trua på hele prosjektet.

Ja, vi sliter med å opprettholde optimismen selv også. Veien er sårt tiltrengt, men det begynner å bli vanskelig å se for seg traséen som både kan få bred politisk oppslutning – og er lønnsom å bygge.

«Det har vært en svært omfattende planprosess og det har vært utredet svært mange ulike korroderer for en mulig ny E16 på strekningen», sier prosjektleder Førland til Raumnes.

Mye arbeid innebærer høye kostnader. Det påhviler politikerne i kommunene Kongsvinger, Nes, Sør-Odal og Ullensaker et stort ansvar for å komme i mål med et resultat som er realiserbart. Hvis ikke har vi altså kastet bort et tresifret millionbeløp – uten å få en mer effektiv og trafikksikker vei.