Det jaktes i Dalarna, Örebro og i to områder i Värmland. Den totale tildelte kvoten er på 43 dyr.

I de to jaktområdene i Värmland er det nå skutt 21 av 24 tildelte dyr på kvoten. På svensk side på Finnskogen, i Torsby, er det nå skutt ni ulv av en kvote på 11. Det kan bedrives lisensjakt helt fram til 15. februar.

Her kan en se oversikt over ulv som er felt.