Svensker føler seg mobbet av nordmenn: – De tror det er svensker som tar med seg smitte til Norge

Värmland: – Vi ser at samtaleklimaet hardner til, sier stabssjef i kriseorganisasjonen i länsstyrelsen i Värmland Tanja Ekegren.