Svenske gjenger opererer i stadig større grad på norsk jord, og bringer med seg en "bekymringsfull voldskapasitet", som Kripos-sjef Kristin Kvigne uttrykte det i forbindelse med framleggingen av politiets trusselvurdering for 2023. I rapporten står det blant annet at «Det er sannsynlig at det vil være voldshendelser med potensielt dødelig utfall som resultat av gjengenes interne konflikter i 2023».

Kriminaliteten blir stadig mer grenseoverskridende. Og det skjer altså ikke bare digitalt, men også helt fysisk ved at utenlandske kriminelle reiser inn i Norge for å etablere seg eller utføre oppdrag. Det skal det siste året ha vært flere tilfeller der svenske gjengkriminelle er involvert i forbindelse med voldsoppdrag. Politiet karakteriserer det som en form for samarbeid mellom svenske og norske kriminelle.

«Vi vet at svenske kriminelle kommer hit med en voldskapasitet som selges inn. Det er i seg selv en bekymring, fordi det gjør noe med dynamikken også i norske gjengmiljøer», sa Kripos-sjef Kristin Kvigne til NTB etter en pressekonferanse om rapporten.

Svenske gjengers forsterkede inntog i Norge er en av flere trusler som løftes fram i rapporten, som blir brukt som kunnskapsgrunnlag for myndighetene. Andre trusler som trekkes fram i rapporten, er blant annet løsepengevirus, bedrageri og hvitvasking med kryptovaluta, samt vold begått av personer med alvorlige psykiske lidelser.

Fellesnevnerne for gjengene som etablerer seg i Norge, er at de driver narkotika-, trussel- og voldskriminalitet, beskriver politiet.

«Kriminaliteten foregår i mange tilfeller i det offentlige rom, noe som kan påvirke trygghetsfølelsen i befolkningen negativt», kommenterte Kvigne i forbindelse med framleggingen av rapporten, skriver blant andre Aftenposten.

Når kriminaliteten blir enda mer grenseoverskridende, og svenske gjenger etablerer seg i Norge, blir behovet for internasjonalt politisamarbeid ytterligere forsterket. Etableringen av en svensk-norsk politistasjon på Magnormoen er et viktig og riktig skritt i så måte. Jo sterkere vi står på grensen, jo vanskeligere blir det for de kriminelle å bevege seg ubemerket over den. Vi har felles interesse med svenskene i å svekke disse kriminelle miljøene.

Den midlertidige politistasjonen er allerede åpnet, mens den permanente grensepolitistasjonen kan stå klar i 2024. Politiets trusselvurdering gir all grunn til å håpe at dette spennende politisamarbeidsprosjektet skrider fram som planlagt.