Dommen falt i Eidsivating lagmannsrett fredag formiddag, snaut tre uker etter at ankedomstolen på Hamar startet sin behandling av den mye omtalte drapssaken. Fengselsstraffen er ett år kortere enn dommen fra tingretten i desember i fjor. Jemtland er også dømt til å betale 400.000 kroner i oppreisningserstatning til hver av parets to sønner.

Janne Jemtland døde etter ha blitt skutt i panna fra kloss hold. Skuddet var i seg selv dødelig, men obduksjonen viste at den 36 år gamle kvinnen døde av drukning. Hun ble funnet – etter en to uker lang, intens leteaksjon – på bunnen av Glomma, rundt åtte mil fra hjemgården. Da hadde hun et 38 kilo tungt lastebilbatteri bundet rundt livet.

Da statsadvokat Iris Storås avsluttet sin prosedyre for lagmannsretten for en uke siden, la hun ned påstand om at ektemannen blir dømt til 18 års fengsel for forsettlig drap på kona.

Skjerpende omstendigheter

Den nesten ti år eldre Svein Jemtland erkjente omsider at han hadde forledet politiet, storfamilien og parets to sønner til å tro at Janne etter egen vilje hadde forlatt dem – et moment som ble tillagt straffeskjerpende betydning da Hedmarken tingrett før jul i fjor avsa sin dom på 18 års fengsel. Også måten han behandlet liket av kona på, ble tillagt skjerpende betydning.

Det er fortsatt uklart nøyaktig hva som skjedde i perioden fra Jemtland ble skutt til liket ble dumpet over rekkverket på Eid bru i Våler i Hedmark. Hun skal ikke ha blitt druknet i Glomma, men et annet sted.

I dommen fra lagmannsretten står det at ektemannen «utsatte henne (...) for vann slik at hun druknet innen 2–3 timer etter at skuddet falt». Svein Jemtland nekter for å ha druknet henne og hevder hun døde av skuddet.

En rapport fra Statens vegvesen om kjørelengder på ulike biler – som forsøksvis skulle kaste lys over ektemannens bevegelser i dagene etter at Jemtland døde – ble frafalt som bevis i ankesaken.

Skutt etter juleselskap

Bevismessig sto saken i lagmannsretten så å si likt som da den gikk for tingretten. Ekteparet hadde vært på romjulsselskap i bygda og drukket betydelige mengder alkohol. Vel hjemme natt til 29. desember oppsto det en voldsom krangel mellom ekteparet, som utviklet seg til et basketak og situasjonen ute på trammen på Veldre da skuddet gikk av.

Ifølge ektemannen falt de to samtidig da han forsøkte å fravriste kona skytevåpenet, hvorpå skuddet gikk av og traff henne i panna. Aktoratet mener det var ektemannen som holdt våpenet, og at det ikke gikk av ved et uhell.

Det angivelige hendelsesforløpet ble demonstrert for retten gjennom en rekonstruksjon som ble filmet på gården.

(©NTB)