Det sier stortingspolitiker Karin Andersen (SV) etter å ha lest Nettavisens artikkel om den unge studenten som er påført gjeld på 900.000 kroner. Kvinnen forteller at hun ikke visste at ekskjæresten tok opp store lån i hennes navn med falske dokumenter og tilgang til hennes BankID.

– Det trengs mye bedre regler enn i dag for å bremse bankenes iver etter å låne ut penger til skyhøy rente uten tilstrekkelig kontroll, og for å unngå at gjelda skal øke så voldsomt som den gjør i dag hvis saken går til inkasso, sier hun.

Sammen med stortingsrepresentantene Kari Elisabeth Kaski og Sheida Sangtarash har hun fremmet dette representantsforslaget med ulike tiltak for at flere skal havne i gjeldsfella.

«Økonomisk vold»

– Veldig mange tilbyr lån på opptil noen hundre tusen, hvor hele prosessen skjer automatisk over nett. Det gjør det veldig enkelt for en person som har tilgang til en annens kodebrikke å gjøre disposisjoner, sier Andersen.

Hun ønsker å skjerpe inn reglene slik at bankene må legge inn flere kontrollpunkter før penger lånes ut, slik at man også unngår det som ser ut til å ha skjedd i saken Nettavisen har skrevet om – at en person har tatt opp lån i en annen persons navn.

– Slike regler vil nok banker ikke like, men både grundigere rutiner eller større ansvar ved misbruk av andres kodebrikker er nødvendig, slik jeg ser det, sier Andresen som omtaler denne typen misbruk for «økonomisk vold».

Vil fjerne inkassoselskapene

– Poenget med de forslagene er å gjøre det mulig for flere å betale gjelda og at færre gis lån de ikke har råd til, sier Andersen.

I forslaget framgår det blant annet at:

  • Det skal være rentetak på usikret gjeld.
  • Lån uten sikkerhet skal drives inn ved egeninkasso og ikke gjennom fordyrende inkassoselskaper.
  • Sikre at mange småbeløp ikke går til inkasso.
  • Unngå tvangssalg av boliger for å dekke egenandeler i helsevesenet.

Det er ingen grunn til at et lite krav skal fordoble eller mangedoble seg på kort tid. Dette får også ofte som konsekvens at lånet blir uhåndterlig for dem som sliter med høy gjeld eller sosiale problemer fra før. Spesielt blir dette et problem når aktører driver aggressiv inndrivelse, uten særlig rom for skjønn verken når det gjelder den enkeltes livssituasjon eller størrelsen på kravet. Forslaget retter seg dermed mot å få til en mer rettferdig og håndterlig inndrivelse, sier Andersen.

– Trist eksempel på svindel

Det er Stortingets justiskomité som skal behandle lovforslaget. Komitémedlem Himanshu Gulati (Frp) sier at blåblå ikke ønsker å fjerne inkassoselskapene, men heller gjøre reglene bedre.

– Vi ønsker ikke å fjerne inkassoselskapene, med å modernisere og forbedre reglene for inkasso. Vi vil avvente anbefalingene fra utvalget som går gjennom inkasso-ordningen i Norge før vi kommer med tiltak, men hittil har vi både stoppet økningen i inkassosalæret. Regjeringen har også strammet inn reglene for forbrukslån, sier han til Nettavisen og legger til.

– Eksempelet som trekkes fram er dessverre et trist eksempel på misbruk og svindel, og derfor en sak for politiet. Vi bør være varsomme med å bruke et slikt eksempel for å endre reglene for alle som ikke gjør noe ulovlig.