NVE vil ha dyrere strøm når alle andre bruker strøm og rimeligere strøm når strømforbruket er lavt. Endringen kan tre i kraft fra 2019, melder NRK.

Bakgrunnen er at nettselskapene står overfor store investeringer for å modernisere og digitalisere strømnettet. Dette vil føre til økt nettleie i årene som kommer.

– Vi ønsker at nettleien, som utgjør en stor del av folks strømregning, skal utformes slik at det lønner seg å flytte forbruk fra perioder hvor strømnettet høyt utnyttet, til perioder med mindre belastning, sier vassdrags- og energidirektør Per Sanderud til NRK.

For å få bukt med strømtoppene anbefaler NVE blant annet at folk bruker strøm om natten.

– Vi har blant annet sett at mange lader elbilene sine om ettermiddagen. Etter hvert som mange får elbil, blir det stadig viktigere at flere lader på andre tidspunkter, slik at toppen i strømforbruket hver ettermiddag dempes, sier Sanderud.