Strenge smitteverntiltak i Hamar etter utbrudd: All idrett og kulturaktivitet for barn og unge stanses

Søndag ettermiddag gikk Hamar kommune ut med informasjon om strenge koronatiltak for å stoppe ytterligere smittespredning.