– Det var veldig spesielt å sitte i salen og høre mitt navn ble ropt opp for første gang. Det var en høytidelig og litt overveldende dag, og jeg kjente på både respekt og ærefrykt.

 Jeg kjenner veldig på ansvaret og at jeg skal være representant for Hedmark. Ikke bare har jeg ansvar for å ta opp saker og følge opp. Jeg skal også være en person som folk har respekt for og tillit til. Det er viktig å være bevisst hvem man er og hva man gjør, sier Emilie Enger Mehl.

– Det har du med deg fra oppveksten på Finnskogen?

– Det er i hvert fall viktig å ha beina plantet på jorda. Ha nærkontakt med de man representerer og ikke glemme hvor man kommer fra.

– Da du var 16 kom du til Glåmdalens flisakontor sammen med to venninner og ville starte Senterungdommen i Solør. Erklærte at du ville bli politiker?

– Jeg hadde glemt at jeg sa det, og jeg hadde nok ingen anelse om hvilken rekkevidde engasjementet ville få. Men jeg er veldig fornøyd med alt det har ført med seg.

Når sine mål

 Ønsket om å bli politiker handlet nok mest om å påvirke utviklingen av samfunnet. Jeg har alltid hatt mange meninger om alt mulig. Å engasjere seg politisk var å kanalisere meningene og sette dem i system.

– Hva har Anno betydd for din framgang?

– Jeg lærte meg å ta en dag om gangen. Ta utfordringene som dukker opp til enhver tid.

Emilie var ferdig utdannet jurist i vår, og får nå rollen i justiskomiteen – 24 år gammel.

Trygve Slagsvold Vedum sitter i finanskomiteen, og Emilie er godt fornøyd med å få justiskomiteen som sin fagkomité.

– Det er en kjempespennende komité, med saker som er viktige for landet og Hedmark.

Viktig for Kongsvinger-regionen

Nå handler det om å følge opp politireformen og de grep som er tatt. Det innebærer å styrke de lensmannskontorene som er igjen og sikre at det er politi på jobb der folk trenger det. Det vil handle om fengselsplasser og å få noen av disse til Hedmark. Ikke minst grensekriminaliteten og sikre at tolletaten har ressurser nok.

Emilie Mehl synes det var leit å lese at Glåmdalen skrev at Kongsvinger-regionen blir uten representasjon på Stortinget da Tone Sønsterud falt ut i valget:

– Jeg er fra Solør og Kongsvinger-regionen, og har allerede hatt dialog med regionen etter at jeg ble valgt. Vi skal være bevisst styrken i vår region og jeg vil være en god representant for alle kommunene i regionen.

Det blir viktig at vi har litt spissere albuer.

For Arbeiderpartiet er en annen ung,  hedmarkspolitiker Klar til innsats på Stortinget