Stor rapport om boligmarkedet - dette tror ekspertene om prisene i Innlandet

Kongsvinger: 13.06.2012
Flyfoto over Kongsvinger sentrum med Glomma og bruene.
Foto: Ole-Johnny Myhrvold

Kongsvinger: 13.06.2012 Flyfoto over Kongsvinger sentrum med Glomma og bruene. Foto: Ole-Johnny Myhrvold Foto:

Av

Sjekk det seneste temperaturkartet over det norske boligmarkedet.

DEL

Sjeføkonom Andreas Benedictow i Samfunnsøkonomisk Analyse er ute med en fersk analyse om boligmarkedet frem mot 2023. Går det som Benedictow spår, blir det store regionale forskjeller i prisutviklingen.

Sjeføkonomen venter en boligprisvekst i Oslo på 18,8 prosent for årene 2020-2023. Det er den klart sterkeste veksten blant de største norske byene. I motsatt ende finner vi Stavanger med en forventet oppgang på bare 5 prosent.

– Det er særlig Oslo og Stavanger som skiller seg ut. I Oslo bygges det for lite, og det gir en klart høyere prisvekst der. Også i Oslos nabokommuner innenfor pendleravstand ligger det an til høyere prisvekst enn ellers i landet, sier Benedictow til Nettavisen Økonomi.

Hardt rammet

– Stavanger ble rammet ekstra hardt av koronautbruddet, ettersom oljeprisen falt og rammet oljenæringen. Det gjelder også i et større område, i Rogaland og Vestland, der mye av oljevirksomheten er plassert. Der venter vi en klar realprisnedgang, fortsetter han.

En realprisnedgang betyr at prisene ligger under den generelle prisstigningen i samfunnet, konsumprisindeksen - KPI. KPI ventes ifølge ekspertene å stige med 2-3 prosent i året.

Under har vi gjengitt temperaturkartet fra Samfunnsøkonomisk Analyse for de elleve fylkene i Norge.

Områder som er merket med rødt ventes å få den sterkeste prisoppgangen, typisk rundt Oslo. I Stavanger-regionen og Innlandet går det mot en lav prisstigning.

Områder som er merket med rødt ventes å få den sterkeste prisoppgangen, typisk rundt Oslo. I Stavanger-regionen og Innlandet går det mot en lav prisstigning.

Som vi ser av kartet, kan prisene i Oslo-regionen og Viken (røde områder) stige med 12-19 prosent fra 2020-2023. Stavanger-regionen, Innlandet og Møre og Romsdal ligger an til den dårligste utviklingen.

Negativ vekst

– I Innlandet, som har til dels negativ befolkningsvekst, venter vi svak prisutvikling, mens i Tromsø ser vi en betydelig tilflytting og begrenset bygging, kommenterer Benedictow. Og det betyr høy prisvekst.

Faktisk har Tromsø ifølge Eiendom Norge den nest sterkeste prisutviklingen blant storbyene de ti seneste årene. Oppgangen i Ishavsbyen er på hele 76 prosent, kun slått av suverene Oslo (103 prosent). De to storbyene med svakest oppgang i perioden, er Stavanger med 12 prosent og Kristiansand med 20 prosent.

– I Kristiansand har det over lengre tid vært regulert godt med tomter og boligprisene har økt moderat. Det venter vi vil fortsette også de nærmeste årene, sier Benedictow, som har én stor bekymring:

Rykker fra

– Hvis vi får rett i våre prognoser, vil Oslo rykke ytterligere fra i årene fremover. Jeg er ikke særlig bekymret for landet som helhet, men Oslo skiller seg veldig ut, fordi det bygges for lite, sa sjeføkonomen på en boligkonferanse i regi av Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) og Selvaag Bolig i forrige uke.

Han er dermed på linje med mange andre aktører i boligbransjen, som frykter en kraftig prisvekst i hovedstaden de nærmeste årene. Benedictow spår altså en prisoppgang i Oslo på nesten 19 prosent for årene 2020-2023.

Det er er ikke den langt under spådommene fra Grethe W. Meier i Privatmegleren og Baard Schumann i Nordr Eiendom. De tror på en prisvekst i hovedstaden på over 20 prosent for perioden 2020-2022. Hovedårsak: Det bygges altfor få boliger i forhold til etterspørselen.

– Du trenger ikke være veldig intelligent for å skjønne at boligprisene kommer til å stige i Oslo de neste årene, sa Schumann på en boligkonferanse i Oslo tirsdag denne uken. Han tok et forbehold om ny nedstengning som følge av koronapandemien.

Lave renter

På spørsmål om hva som trekker boligprisene oppover, svarer Benedictow:

– Generelt bidrar lave renter til at boligprisene øker. I vår og sommer bidro også den midlertidige lettelsen i boliglånsforskriften gjennom økt fleksibilitetskvote for bankenes utlån.

– I motsatt retning trekker svak konjunkturutvikling og en lavere innvandring. Denne er enda lavere som følge av koronakrisen. I Norge sett under ett er også byggeaktiviteten god og tar godt av for etterspørselen.

Han mener derfor at på landsbasis bygges det nok boliger. Men i likhet med mange andre peker han på at det bygges for lite i Oslo fremover i forhold til behovet.

– Det forklarer også hvorfor boligprisene i Oslo vil vokse klart mer enn i resten av landet fremover, sa Benedictow på konferansen til NEF.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken