Stinn brakke på ulvemøte: – Det finnes fallgruber og det kan hende vi går i dem

250 østerdøler hadde møtt fram på Åsvang i Åmot for å høre hvordan nestleder i Telemark Bonde og småbrukalag, Regina Brajkovic, jobber for å finne ut hvor de norske ulvene stammer fra.