Det går feil vei på veiene. Det fører til mye smerte og lidelse.

Syv mennesker hadde omkommet i trafikken i Innlandet ved utgangen av april. En av dødsulykkene var i Åsnes. Allerede 2. mai gikk nok et liv tapt i en voldsom kollisjon mellom et vogntog og en personbil på riksvei 2 i Eidskog. Med åtte omkomne er Innlandet det fylket som er hardest rammet av dødsulykker i trafikken så langt i 2023. Det er ikke en statistikk man ønsker å toppe.

«Seks omkomne i Innlandet er et høyt antall trafikkdrepte på én måned i ett fylke», sier Guro Ranes, leder for trafikksikkerhet i Statens vegvesen, om april-tallet for Innlandet i en pressemelding. I hele 2022 omkom til sammenligning 13 personer i trafikken her i fylket.

Nå frykter både Statens vegvesen og Trygg Trafikk at den negative utviklingen skal forverre seg ytterligere i mai. Vår og fridager lokker enda flere ut på veiene, MC-er hentes ut fra vinterlagring og russen ruller rundt på veiene. Risikoen øker.

«Vi er med god grunn bekymret for hva som møter oss i mai. Fjorårets mai var grusom, og vi må unngå å havne i en lignende situasjon igjen», sier pressesjef i Trygg Trafikk, Christoffer Solstad Steen, til eget nettsted, og legger til:

«Selv om vi ikke er kjent med årsakene til alle ulykkene i fjor, er det fortsatt for mange ulykker som skyldes for høy fart, kjøring i ruset tilstand og uoppmerksomhet. Det er viktig at vi alle tar ansvar for å være skikket til å være i trafikken. Bruk bilbelte, skru på bilmodus på telefonen og hold farten på et forsvarlig nivå».

Norge har vedtatt en nullvisjon i trafikken. Målet er at ingen mennesker dø i trafikkulykker innen 2050. Det er neppe realistisk, men poenget må være å bevege oss i den retningen. Akkurat nå går det stikk motsatt. Allerede etter fire måneder har vi i landet 10 flere dødsofre i trafikken enn vi hadde på samme tid i fjor.

Det ser ikke lyst ut, men forhåpentligvis har de mange alvorlige ulykkene i det siste, både lokalt og ellers i landet, vært en vekker. Mai må bli et vendepunkt.