Stengt svenskegrense skapte lokale arbeidsplasser

Da riksgrensa stengte, eksploderte kundetrykket hos vinmonopolene - og det har holdt seg høyt gjennom sommeren. Salgsfesten genererte et akutt behov for ekstra arbeidskraft.