Stenger hele ungdomstrinnet fredag

Glommasvingen skole tar grep for å stoppe smitte.

DEL

Som følge av korona-viruset har Sør-Odal kommune valgt umiddelbart å igangsette opplæring av lærere og elever med tanke på fjernundervisning på ungdomstrinnet.

Informasjonen ble lagt ut på kommunens nettside onsdag.

– Beredskapsledelsen har grunnet opplæring derfor valgt å stenge ungdomstrinnet for skole fredag 13. mars, skriver kommunen.

Beredskapsledelsen i kommunen vil kontinuerlig vurdere om det er behov for stenging av ungdomsskolen utover denne ene dagen.

Så langt er det ikke meldt om korona-smittede i Sør-Odal.

– Blir det påvist korona-virus på en skole eller i en barnehage, vil enheten holde stengt noen dager for å gi tid til å gjennomføre kontaktsporing, opplyser kommunen videre.

Fylkesmannen i Innlandet anbefaler felles kjøreregler i forbindelse med koronautbruddet

 • Minst 5 grundige håndvask med såpe daglig. Antibac hvis vann og såpe ikke er tilgjengelig. Vask hender når du ankommer arbeidsplass. Vask hender når du kommer hjem.
 • Hold hendene unna munn/ansikt.
 • Bruk papirlommetørkle, kast etter bruk.
 • Vi håndhilser og klemmer ikke, hils uten kroppskontakt.
 • Overhold karanteneregler.
 • Virksomheter med muligheter for dette anbefales hjemmekontor
 • Unngå kollektivtransport som ikke er helt nødvendig
 • Ta med matpakke hjemmefra, spis alene eller i mindre grupper (får mer innspill)
 • Unngå utenlandsreiser.
 • Unngå unødvendige reiser til områder i Innlandet med flere smittede.
 • Unngå unødvendige flyreiser innenlands.
 • Unngå sosiale sammenkomster (bursdager, familietreff, russetreff mv.)
 • For å unngå trengsel i folkeansamlinger, inne og ute, bør utesteder, serveringssteder, forsamlingslokaler og arenaer uten plasstildeling, legge til rette for at alle tilstedeværende personer kan holde 1 meter avstand til andre i hele lokalet eller på hele arenaområdet.
 • Besøk på sykehus, sykehjem/eldreinstitusjoner, bofellesskap og boliger/hjem med sårbare grupper begrenses til det strengt nødvendige.
 • Barnehager: Må opprettholdes så lenge som mulig, bruk om nødvendig frivillige
 • Grunnskoler: Må opprettholde 1.-7. klasse, bruk om nødvendig frivillige
 • Ungdomsskoler/videregående skoler: Fjernundervisning anbefales. Stengning vurderes fortløpende.
 • Universitet/høgskoler: Fjernundervisning anbefales. Stengning vurderes fortløpende.
 • Seminarer, møter og kurs med mer enn 15 deltakere bør unngås. Bruk Skype om mulig.
 • Arrangement (idrettsarrangementer, kino, teater, konserter, fester mv.) med mer enn 50 deltakere (inkludert publikum) bør ikke avholdes. Arrangementer skal risikovurderes etter FHI’s retningslinje.

Artikkeltags