– De får også med en million kroner til bruk for restaurering, samtidig som vi bidrar til å utbedre adkomstveien. Dette blir en utfordrende og viktig oppgave som jeg er sikker på at Fortidsminneforeningen vil løse på en svært god måte, sier administrerende direktør i Statskog, Gunnar Lien,

Abborhøgda ligger på Varaldskogen, en stor skogeiendom innen Kongsvingers del av Finnskogen. Gårdsanlegget som har en tilhørende eiendom på 120 dekar.

Fortidsminneforeningen er en frivillig organisasjon som jobber for vern av verdifulle kulturminner og kulturminner i Norge.