92 millioner kroner til skogsveier i årets statsbudsjett

Av

Regjeringen ønsker å gi et tilskudd på 92 millioner kroner til norske skogsveier. Dermed fortsetter regjeringens satsing på skog. 

DEL

Regjeringen foreslår i årets statsbudsjett å sette av 92 millioner kroner til skogsveier, samt en tilsagnsfullmakt på 95 millioner kroner til bygging og utbedring av skogsveier og tømmerkaier.

– Dette gir vesentlig reduserte transportkostnader og bedre konkurranseevne i skog- og trenæringen. Det gir grunnlag for sysselsetting og verdiskaping langs kysten og i distriktene. Samtidig binder skogen CO2, og tre er et klima- og miljøvennlig alternativ til fossile råstoff, sier landbruks- og matminister Jon Georg Dale.

Dermed fortsetter regjeringen satsingen på skogsveier. I fjor ble tilskuddene til skogsveier økt med 29 millioner kroner. Siden den forrige regjeringen har tilskuddet til skogsveier doblet seg.

(©NTB)

Artikkeltags