– Ikke et ord om Innlandets muligheter

KRITISK: Tone Sønsterud er kritisk til regjeringens ambisjoner for Innlandet.

KRITISK: Tone Sønsterud er kritisk til regjeringens ambisjoner for Innlandet. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

HEDMARK: Hedmark Arbeiderpartis stortingsrepresentant Tone Sønsterud angriper regjeringspartiene for manglende Innlandsambisjoner i årets trontale.

DEL

– Havbruk, skipsfart, olje og gass ble nevnt, og det er bra, men det ble ikke sagt et ord om skogen, ikke et ord om Innlandets muligheter, sa Sønsterud i sitt innlegg i trontaledebatteni.

I stedet for å ha ambisjoner, holder hun regjeringspartiene ansvarlig for store forsinkelser knyttet til utbyggingen av riksvei 3/25 gjennom Hedmark.

Særlig er Sønsterud kritisk til at anbefalingene i rapporten fra Innlandsutvalget ikke følges opp av regjeringen, går det fram av et sammendrag av Sønsteruds innlegg i trontaledebatten fra Hedmark Arbeiderparti.

– Stille om Innlandet

Innlandsutvalget ble oppnevnt av Stoltenberg-regjeringen, og videreført av den borgerlige regjeringen.

I fjor høst la de fram sin rapport med konkrete anbefalinger som skulle skape mer vekst og utvikling i Innlandet.

– Innlandet kan utgjøre en forskjell nasjonalt og internasjonalt er en av hoved-overskriftene i rapporten, og det med rette. Der er gode råd om et forskningsløft for innlandet, et læringsløft, om utvikling av skogen, jordbruk og matproduksjon, om reiseliv, spill og underholdning, om innovasjon i offentlig sektor. Om det store potensiale for en framtidig befolknings- og næringsutvikling som kunne demme opp for befolkningsveksten som er forventet i Oslo-område, sier Sønsterud.

– Men etter oktober 2015 har det blitt stille om Innlandet og dens muligheter fra denne regjeringen, mener Sønsterud.

Hvor er Gundersen og Johnsen?

Sønsterud spør også hvor Hedmark Høyres stortingsrepresentant Gunnar Gundersen og Hedmark Frps stortingsrepresentant Tor André Johnsen har gjort av seg.

- Hvor er Innlandets representanter fra Høyre og Frp? Hvor er Gundersen og Johansen fra Hedmark? De sitter stille i båten, eller som vi sier i Hedmark, sitter stille i skogen, mener Sønsterud.

– Forsinker viktige veiprosjekter i Hedmark

Sønsterud angriper regjeringspartiene for å forsinke viktige veiprosjekter i Hedmark.

Hun mener resultatene etter tre år med borgerlig regjering står i grell kontrast til valgløftene fra forrige stortingsvalgkamp.

– Før valget i 2013 var de høyt på banen spesielt i forhold til samferdsel. Det skulle umiddelbart bli krysningsspor på Kongsvingerbanen, E16 skulle bygges og i henhold til Johansen stå ferdig i 2017. Nå er det usikkert om i den i det hele tatt kommer med i ny NTP, sier Sønsterud.

– Jeg skal ikke rippe opp i alle lovnader om bomstasjoner som skulle fjernes om firefelts vei fra Rena til Hamar, fra Kongsvinger til svenskegrensen, men prosjektet riksvei 3/25 mellom Løten og Elverum er verdt å nevne. Veien ligger inne i inneværende NTP med oppstart i 2016 fullføring i 2018. Med en finansiering av statlige midler og bompenger. Høsten 2014 var hele prosjektet klart, og alt kunne starte i 2016, sier Sønsterud.

– Men det var altså før Frp og Høyre slapp til i regjering. Etter skiftet endret plutselig regjeringen planene, og det er fortsatt uvisst når veibyggingen vil starte opp.

– Et par uker etter at fylkestinget sluttbehandlet saken får man beskjed om at regjeringen hadde pekt ut vegen som særlig godt egnet til utbygging gjennom Offentlig-Privat Samarbeid. Argumentasjonen var at OPS skulle gå raskere, være billigere og bli bedre enn den tradisjonelle måten å bygge på. Nå er vi snart ferdige med 2016, og det er ikke en anleggsmaskin å se, sier Sønsterud oppgitt.

– Vi venter fremdeles på at man finner den private samarbeidspartneren som skal låne ut penger til staten, og det vi nå hører er at dette antageligvis ikke blir klart før sensommeren til neste år. Konklusjon: Veiprosjektet er forsinket med 2 år, sier Sønsterud.

Fem år ekstra med bompenger

Da fylkestinget i september 2014 godkjente veiprosjektet, var det med en forutsetning om bompengeinnkreving i maksimalt 15 år. Etter overgang til OPS forlenges innkrevingstiden med ytterligere fem år.

– De bommene som var ment å stå i 15 år nå bli stående i 20 år. Grunnen er vel merkostnader til den private investor som skal ha avkastning på investeringen sin, for det skal jo også finansieres, sier Sønsterud. Arbeiderpartiet har hele tiden vært motstander av at riksvei 3/25 skulle bygges ut med OPS-løsning, og har holdt fast i at vanlig veiutbygging ville gitt raskere fremdrift og vært kostnadsbesparende for såvel staten som for bedrifter og lokalsamfunn.

– Hvor er dere nå, Gundersen fra Høyre og Johnsen fra Frp i Hedmark? Mener dere på fullt alvor at dette ble en god løsning? spør Sønsterud.

Artikkeltags