Norge er Europas beste trafikksikkerhetsland. Både målt i antall omkomne etter folketall og etter kjørte kilometer er norske trafikanter best.

– Dette er selvsagt stas. Vi har den laveste ulykkesrisikoen i Europa. Men dette er ingen hvilepute. Vi har tøffe mål i våre planer og vi vil hele tiden jage på, sier avdelingsdirektør Guro Ranes i Statens vegvesen.

Sammen med Sveits har Norge den laveste risikoen for å dø i trafikken i Europa – med 26 drepte per en million innbyggere. EU-snittet er på 51, altså nesten dobbelt så høyt.

Når det gjelder trafikkdrepte fordelt på antall kjørte kilometer troner Norge alene på Europa-toppen, med tre drepte per en billion kilometer. Gjennomsnittet i Europa er 6,1.

Siden 2010 har Norge hatt en nedgang i antall trafikkdrepte på 36 prosent. I 2016 omkom 135 personer på norske veier.

Gjør som nesten 12.000 andre – følg Glåmdalen på Facebook

Stagnasjon i Europa

Det er European Transport Safety Council (ETSC) som hvert år samler inn, analyserer og setter sammen trafikksikkerhetstall fra hele Europa. Også i 2016 toppet Norge listene etter at 2015-tallene ble rangert.

25.671 mistet livet på europeiske veier i 2016. Dette er tredje året på rad med stagnasjon i utviklingen. Bare halvparten av landene i Europa hadde en nedgang i antall trafikkdrepte.

En stor andel av disse var arbeidsreiser. ETSC dokumenterer at opp mot 40 prosent av alle dødsulykkene i 2016 var arbeidsrelaterte.

Saken fortsetter under bildet.

 

Dette bekreftes også av norske tall. En kartlegging Transportøkonomisk institutt gjorde i 2013 på grunnlag av Vegvesenets ulykkesdata i perioden 2005-2011 dokumenterte at 36 prosent av dødsulykkene i Norge involverte ansatte som kjørte bil i arbeidstiden, mens ytterligere fem prosent var folk som kjørte til og fra jobb.  

Samarbeid og kunnskap

Kunnskap og et bredt samarbeid er hovedgrunnen til de gode trafikktallene i Norge.

– Men det holder rett og slett ikke bare å fortsette i samme spor. Vi må jobbe enda mer målrettet, systematisk og helhetlig. Vi skal stadig tilegne oss og ikke minst bruke ny kunnskap, understreker Guro Ranes.

Nullvisjonen, en visjon om null drepte og hardt skadde i trafikken, er grunnlaget for alt trafikksikkerhetsarbeid i Norge. Mange aktører og etater trekker i samme retning, for å redde flest mulig liv i trafikken. (ANB)

Her kan du lese hele rapporten