Kontrollørene bruker stikksikker vest på jobb: – Vi er en utsatt gruppe

Statens vegvesens ansatte opplever både trusler og trakassering på jobb. I 2019 ble det registrert 25 uønskede hendelser.