Vogntog med dårlig vinterutrustning - manglene florerte under lokal kontroll

EIDSKOG: Statens vegvesen Utekontroll øst kontrollerte 182 tunge kjøretøy under vinterkontrollen på Magnormoen fra søndag formiddag til onsdag kveld.