Borgarting lagmannsrett kom til at to vedtak fra 2017 om felling av ulvene i revirene i Julussa og Osdalen er ugyldige.

– Jeg mener det er viktig at Høyesterett tar endelig stilling til disse rettslige spørsmålene, slik at vi får en klargjøring av hvordan naturmangfoldsloven er å forstå. Man kan være for eller mot lisensfelling av ulv, men vi må uansett ha klart for oss hvilke rettslige rammer som gjelder, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

Departementet vil sammen med statens prosessfullmektig utarbeide en anke innen fristen 29. februar.

Flytteregninga er klar – så mye kostet det å få ulven fra Elgå til Kongsvinger

Frykter at Elgå-ulven kan slå til igjen når som helst: Over helga blir det søkt om raskt og effektivt uttak

Regjeringen sier ja til felling av kun én ulveflokk