London, Paris, Amsterdam, Praha, Budapest, Kongsvinger – vi kunne nevnt mange flere. For rekken av vakre byer med en elv sildrende gjennom sentrum er lang.

Mange av dem har et yrende folkeliv lags begge elvebredder. Spørsmålet vi – og sikkert andre – har stilt oss, er om Kongsvinger by er stor nok til å etablere et levende sentrum både nord og sør for elva. Nå får vi svaret. For Statistisk sentralbyrås etablering av nytt kontor- og forretningsbygg ved Kongsvinger stasjon, med plass til godt over 300 ansatte, vil gjøre noe med tyngdepunktet i byen.

Planene er omfattende. Kontorbygget til SSB, som får butikker og serveringssted i første etasje, er bare første trinn. Bane NOR Eiendom, som står bak utbyggingen av stasjonsområdet, varsler at SSBs nye krypinn i Kongsvinger blir del av et omfattende utbyggingsprosjekt med nye veier, forretningsområder, boliger, torg og grønne lunger. Det blir nærmest en ny bydel. En ny kollektivterminal vil komme alle reisende til gode, men kanskje spesielt de ansatte i SSB-bygget, som skal kunne rusle tørrskodd fra toget og inn til arbeidsplassen sin.

Etter å ha sett aktivitet bli dratt fra sørsiden og over elva, kan vi nå få se starten på stasjonssidas renessanse. Så omfattende er faktisk planene Bane Nor Eiendom og SSB presenterte for offentligheten onsdag. Byggestart er satt til sommeren 2023, og kontorbygget skal stå innflyttingsklart to år senere.

Dette er et uhyre spennende prosjekt isolert sett, men også svært interessant sett i et byutviklingsperspektiv. Realiseres hotellplanene med tilhørende kultur- og kinodel langs Storgata, vil vi få store og viktige tilskudd til byen på begge sider av elva de nærmeste årene.

Vi kan få en revitalisert by som lever i beste velgående på begge sider av Glomma. Ikke noe er bedre enn det.