Gå til sidens hovedinnhold

Flere uføre i Norge

Artikkelen er over 2 år gammel

I 2017 ble det 6.400 flere uføre i Norge. Antallet nærmer seg nå 340.000 og utgjør 9,8 prosent av befolkningen, melder Statistisk sentralbyrå (SSB).

Økningen fra året før er på 0,1 prosent i aldersgruppen 18 til 67 år.

I 2017 var 4,9 prosent av innvandrerne i alderen 18–67 år uføretrygdede. Innvandrere fra EU/EØS-området er sjeldnere uføre enn innvandrer fra Asia og Afrika

Uføreandelen blant innvandrere fra Asia og Afrika er 11,7 prosent justert for alder og kjønn. Men blant innvandrere fra EU/EØS, som stort sett er kommet som arbeidsinnvandrere er andelen 3,9 prosent.

For innvandrere fra Asia og Afrika er uføreandelen på nivå med befolkningen ellers i aldersgruppen 45 til 54 år, rundt 12 prosent, mens andelene er betydelig større i eldre aldersgrupper. I alt 26,1 prosent av innvandrerne fra Asia og Afrika i alderen 55 til 61 år er uføre, mot 20,1 prosent i befolkningen ellers.

Forskjellen blir enda større i aldersgruppen 62 til 67 år, 41 prosent mot 29,4 prosent.

Noe av forklaringen på den relativt store andelen uføre innvandrere over 54 år fra Asia, og Afrika er ifølge SSBs tall at relativt mange menn i denne landgruppen er uføre.

 

Kommentarer til denne saken