Drakampen om en ny ishall i byen har pågått i flere år, men nå begynner endelig byggingen av hallen som har en kostnadsramme på snaut 50 millioner kroner.

De siste dagene har forbipasserende sikkert lagt merke til at det er endringer i området rundt den gamle hallen, og om kort tid vil prosjektet være i gang for fullt.

Byggeplass

– Til uka begynner vi for alvor. Kongsvinger Knights skal bruke hallen fram til jul, og fra 1. januar begynner vi å rive den gamle hallen. Da vil området være en byggeplass fram til hallen står ferdig, sier prosjektleder Dag Hermansen i Hallutvikling AS.

For det nyetablerte firmaet blir dette den første ishallen de bygger.

Hallutvikling AS vant duellen mot Ø. M. Fjeld om å få ansvaret for utbyggingen, men Hermansen lover at det ikke skal bli noen sovepute.

– Vi er veldig glad for å få denne jobben, og skal gjøre alt vi kan for å spille på lag med kunden slik at både Knights og kommunen blir fornøyd. Vi gikk så lavt i pris som vi kunne uten at det skulle gå ut over kvaliteten, og målet vårt er at en vellykket hallutbygging her i Kongsvinger vil gjøre oss attraktive på markedet i framtida, sier prosjektlederen for Kongsvingers nye storstue.

Større hall

Som vist på tegningene du kan se på disse sidene vil den nye hallen bli vesentlig større enn den eksisterende.

– For oss vil dette bli som en ny verden, sier styreleder i Knights, Stian Ellingsen.

– Per i dag er vi en av de største klubbene i landet med tanke på antall barn i aktivitet. Med en ny hall, der det også blir en plastbelagt rink ved siden av hovedrinken, kan vi gi et tilbud til barna hele året igjennom. Samtidig vil vi at hallen skal være et samlingspunkt for alle idretter i hele byen. Her blir det et eget treningsrom og garderober som det allerede er avklart at fotballen kan benytte seg av.

For de yngste spillerne i Knights vil byggingen av den nye hallen bety en midlertidig endring i hverdagen.

– Vi jobber med å finne en løsning slik at alle spillerne kan få være på is selv om hallen ikke kan benyttes. Håpet er å kunne flytte rinken opp til Holt, og dermed kunne gi et tilbud til alle våre entusiastiske hockeyspillere, sier Ellingsen.

Håper på Färjestad

Ishallen skal stå ferdig rundt 15. august 2013.

Tilskuerkapasiteten vil være på cirka 2000 tilskuere, og hallen vil være godkjent for spill i GET-ligaen og større hockeykamper.

– Vi kommer til å jobbe hardt for å kunne gi tilskuerne et fantastisk tilbud til den åpningskampen i hallen. Går alt etter planen stiller Färjestad som ett av lagene, og da håper vi å fylle tribunene på første forsøk, sier Ellingsen entusiastisk.

For Kongsvinger kommune er Ole Thomas Gudmundsen oppnevnt som prosjektansvarlig.

Han ser store, positive ringvirkninger ved millionprosjektet.

Nytt kjøleanlegg i høst

– På vegne av Kongsvinger kommune er jeg stolt over å se at vi får til en helt ny ishall innenfor de økonomiske rammene vi har. Personlig har jeg jobbet med dette prosjektet i halvannet år, og det blir nesten et lite hjertebarn når du ser at så mange bruker enormt mye tid på å få alt på plass.

I høst har det lokale firmaet Kulde-& Varmepumpteknikk på Skarnes bidratt slik at det i det hele tatt var mulig å ble spill i Kongshallen denne høsten.

Kjøleanlegget i hallen var i praksis ødelagt, men da steppet kommunen inn og forskutterte utgiftene til anlegget som også skal brukes i den nye hallen.

– Jeg vil gjerne få benytte anledningen til å takke kommunen for et veldig godt samarbeid. De hjalp oss i høst, og de har hjulpet oss tidligere da kompressorene røk. Stor takk til Trond Ilbråten i Kulde- & Varmpumpteknikk som har jobbet raskt og effektivt slik at vi har kunnet tilby en fantastisk isflate til våre spillere, sier nestleder i Knights, Lasse Stensbøl.

Den samme Stensbøl har i årevis kjempet for et nytt anlegg for hockeyspillerne i byen, og nå er han naturligvis lettet over at alt ser ut til å falle på plass.

– Uten Lasse Stensbøl ville det ikke blitt en ny hall i Kongsvinger. Vi er evig takknemlig for alle timene han har brukt på hockeymiljøet i byen, sier styreleder Stian Ellingsen.