Kriserammede HamKam kan redde lisensen etter at åtte ansatte stiller et lån til disposisjon slik at klubben kan gjøre opp gjelden til kommunen på 1,4 millioner kroner, skriver Hamar Arbeiderblad.

Trener Vegard Skogheim er blant dem som er med på redningsaksjonen.

– Vi vil være med å rydde opp i eget hus. Derfor er administrasjonen villig til å ta opp et lån tilsvarende fordringen til Hamar kommune. Det gjør vi for å berge 30 arbeiderplasser, lisensen og at vi unngår konkurs, sier Skogheim til HA.

En forutsetning er at kommunestyret gir klubben levelige rammebetingelser på Briskeby i 2013 og årene framover.

– Vi tror det er mange der ute som ønsker seg HamKam på den sportslige arenaen, og ikke i kommunestyret hver høst, sier Skogheim.

Daglig leder Finn Paulsen tror HamKam nå klarer å få positiv egenkapital. Det vil redde lisensen. HamKam overlevde i fotballens 1. divisjon, men risikerer degradering dersom økonomien ikke blir bedre. (ANB-NTB)