Etter det sure og uventede underskuddet i Rally Norway AS (RN) i fjor, ble det jobbet iherdig for å få staten med som garantist. Det mislyktes.

Nå tar eierne konsekvensen, og avvikler all aktivitet. Håpet er å unngå konkurs, slik at selskapet bare kan være sovende.

– Merkenavnet Rally Norway vil vi nødig gi avkall på, sier Erik Veiby.

Årsregnskapet for RN i 2009 viste et underskudd på 8 millioner kroner og selskapet har en negativ egenkapital på fem millioner kroner.

Hele aksjekapitalen er tapt, men selskapet har holdt seg flytende ved hjelp av likviditetslån fra eierne, som ble gitt i fjor.

Folkevalgte avgjør

– Igjen er det eierne bak rallyfesten i 2007 og 2009 som blør. Vi henvendte oss til staten uten respons. Eierne er enige i at vi ikke kan ta mer risiko ved å skyte inn ytterligere kapital, sier styreleder Erik Veiby. Han gjør det klart at det nå enten er gjeldssanering – eller konkurs.

Et vaklende Rally Norway AS forplanter seg altså til Rally VM Invest AS som eier 33 prosent av Rally Norway. Samlet gjeld (kortsiktig og langsiktig) i RVI er på 5,5 millioner kroner, viser årsregnskapet for 2009. Gjelda til Hedmark Fylkeskraft er alene på 4 millioner kroner, med påløpte renter.

Flere kommuner eier også aksjeposter i Rally VM Invest, men ikke store. Kongsvinger kommune eier for eksempel 4,2 prosent. Rådmann Vassli foreslår overfor formannskapet at kommunen ettergir et lån på 54.260 kroner og nedskriver aksjene til null. Saken skal opp til behandling 27. april.

– Realiteten er at selskapet er konkurs, skriver rådmann Oddbjørn Vassli i saksframlegget.

Veiby sier det er en mulighet for å unngå dette, forutsatt at selskapet blir gjeldfritt. Gjeld på 1,5 millioner kroner er det beløpet som må slettes før 4. mai.

– Får vi til det, kan selskapet bli lagt i en «møllpose» inntil videre. Vi har hatt dialog med alle eierne, og de er positive. Men det trengs selvsagt en formell behandling, sier Veiby.

Fylket taper mye

Fylkeskraft AS, en fylkeseid selskap, har til sammen 3,7 millioner kroner til gode i RVI som lån.

Hamar Arbeiderblad skrev i forrige uke dette: «Hedmark fylkeskommune lånte ut 7,5 millioner kroner til Rally VM Invest gjennom sitt selskap Hedmark fylkeskraft AS. Halvparten av denne gjelda ble ettergitt i 2007. Nå ser resten ut til å være tapt. Tapt er også påløpte renter på over 200.000 kroner, samt et likviditetslån på 360.000 kroner, som fylkeskommunen ga i april i fjor. I tillegg har Hedmark fylkeskommune brukt flere millioner kroner på kjøp av aksjer i Rally VM Invest.»

– Vi må vurdere om vi ønsker en avvikling eller et hvilende selskap. Det kan ikke jeg ta stilling til nå. Trolig er dette en sak som må behandles i fylkestinget, sier fylkesrådsleder Siv Tørudbakken (Ap).

– Om vi ser realistisk på situasjonen, så er nok pengene tapt, sier hun til Hamar Arbeiderblad.

– Selskapet kan konvertere gjeld til aksjer i RVI, om de ønsker, presiserer Erik Veiby.