I likhet med KIL Toppfotball er den økonomiske situasjonen hos konkurrenten i nord også ganske dyster.

Derfor gjorde HamKam som KIL; sendte inn søknad om offentlig hjelp.

HamKam har i sin søknad til Hamar kommune redegjort for at det er nødvendig med en frivillig gjeldsordning for cirka to millioner kroner - hvorav 1,4 millioner kroner av dette er utgifter til kommunen.

Dette er forutsetninger i søknaden for å komme i land med årets budsjett.

Onsdag formiddag behandlet formannskapet i kommunen saken, og representantene var helt enig da de avslo søknaden fra 1. divisjonsklubben.

– Jeg er selvfølgelig skuffet over formannskapets avslag. Det må HamKam ta til etterretning, men det gis åpning for at kommunestyret kan snu. Vi opplever at politikerne i formannskapet ikke sitter på alle budsjettopplysninger. De kritiserer oss for mangler i 2013-budsjettet, men dette er direkte feil, sier daglig leder Finn Paulsen i HamKam til Hamar Arbeiderblad.