Gå til sidens hovedinnhold

Går for NHL-størrelse

Artikkelen er over 8 år gammel

Kongsvinger kommune åpner for å øke lånerammen til den nye ishallen for å tilpasse isflaten til NHL-størrelse.

Kommunestyret behandler torsdag kveld to saker om ishallen, og den ene saken handler om størrelsen på isflaten. Ved å gjøre den fire meter smalere, får man NHL-mål slik Stavanger Oilers har gjort med sin nye hall.

Da blir det plass til lagsboder til å lagre utstyr i, og hallen blir tilgjengelig for kjelkehockey.

For den nye Kongshallen er det snakk om å øke totalrammen fra 53,8 millioner til 55,1 millioner kroner. Kongsvinger kommunes øker sin låneramme med 350.000 kroner og spillemiddelrammen økes med 200.000 kroner. Det resterende beløp dekkes av Hallutvikling AS og via refusjon av moms.

Klubben skaffer ismaskin

Formannskapet har behandlet saken og anbefalt denne løsningen. En forutsetning for å øke lånerammen er at Kongsvinger IL Ishockey forplikter seg til å skaffe en ny ismaskin innen 15. mars og tar ansvar for driften av denne.

Dagens ismaskin er fra 1987 og ganske slitt. Den saken jobber hockeyklubben aktivt med nå. Klubben skal også stå ansvarlig for istandsetting av de nevnte lagsbodene.

Spørsmålet om navnerettigheter skal også til behandling i kommunestyret. Rådmannen og Komité for næring, kultur og miljø går på prinsipielt grunnlag inn for å avslå søknaden om å overdra navnerettighetene permanent for hele Kongshallen.

Derimot heter det i innstillingen at dersom Kongsvinger Knights kan selge navnet for en tidsbegrenset periode for å skaffe midler til ytterligere investeringer i Kongshallen, så kan dette innvilges ved en særskilt avtale.

Tidbegrenset avtale

Mer spesifikt foreslår rådmannen også at kommunen kan inngå avtaler med Kongsvinger Knights om salg av arenanavn for selve hovedrinken i Kongshallen, på samme måte som det åpnes for at KIL Toppfotball kan selge stadionnavn for hovedbanen på Gjemselund til en sponsor.

Slike avtaler må være tidsbegrensede, og deler av inntektene skal tilfalle Kongsvinger idrettsråd til fordeling til øvrige idrettslag i Kongsvinger, mener rådmannen.